tirsdag 26. november 2013

Skriftlig refleksjon

Noen måneder etter mitt første besøk ved katolsk messe, som jeg beskrev i denne bloggens forrige innlegg, var mine tanker og refleksjoner om Den katolske kirkes praksis og lære blitt så mangfoldige og intense i mitt indre at jeg ga etter for behovet for å dele tankene med andre. Jeg gikk til det skritt å opprette en blogg der jeg skildret nesten alt som skjedde med meg både i konkret og abstrakt forstand.
Bloggen ble i seg selv en form for pilegrimsvandring. Det var fantastisk hvordan jeg kunne sette ord på mine innerste og mest private tanker, publisere dem på nettet og etter kort tid få konstruktive kommentarer fra velvillige støttespillere som gjenkjente trekkene og tankene fra en lignende prosess i sine egne privatliv.
Bloggen het Banker på pavens port. Den ligger fremdeles på nettet, uendret, og byr på 365 innlegg skrevet i løpet av 20 måneder i 2009 og 2010. De 365 tekstene er en dokumentasjon på min livsreise, min prosess fra å være kirkefiendtlig og nærmest ateist til å bli en ydmyk, from og lavmælt, troende katolikk.
Det var en pilegrimsvandring av en viss dimensjon! Det er ingen tvil om at dersom mine blogglesere går med på å betrakte min forrige blogg som en pilegrimsvandring, var den uten sammenligning den mest langvarige og grundige jeg noen sinne vil ha mulighet til å gjennomføre.
I bloggen beskrev jeg også konkrete pilegrimsvandringer som vil bli skildret på nytt og med en mer erfaren bakgrunn i denne nye bloggen. I løpet av bloggperioden foretok jeg to reiser til Roma, en reise til Slovenia og en vaskeekte valfart i Indre Østfold. Alt dette er behørig beskrevet i min forrige blogg, men jeg ser ingen problemer ved å beskrive deler av disse opplevelsene på nytt, med et annet utgangspunkt og i en forsterket kontekst med en noe større erfaringsbakgrunn.
Hva er en pilegrimsvandring om ikke nettopp en selvvalgt mulighet til refleksjon og personlig bearbeidelse? Min forrige blogg var nettopp dette, og dermed vil jeg karakterisere den som en langvarig og dyptgripende valfart. Jeg gjorde noen funn, og de fikk forme hele min framtid. Jeg er blitt katolikk, og ikke nok med det: Min tro er særdeles infantil og mystisk. Derfor har mine senere pilegrimsmål vært velvalgte, spesifikke og innholdsrike.
Denne bloggen vil ha mye godt stoff å by på, ikke bare for katolikker, men for alle med religiøse interesser og tilbøyeligheter. I løpet av bare 5 år har jeg sett helgener og relikvier av den mest eksklusive sort. Det er ikke for at jeg er stolt av mine reiser jeg vil fortelle om alt dette, men for å vise hva mine opplevelser har gjort med meg og min person.
Kanskje er det tid for å la neste innlegg handle om noe så enkelt som meg selv. Hvem er denne fyren som legger slik vekt på noen reiser til underlige steder? Dette kan ha betydning når det gjelder å forstå mine pilegrimsferders virkning i mitt liv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar