søndag 1. desember 2013

Lesestoff

Å lese en bok er ingen pilegrimsvandring. La det være klart; det er grenser for hvor langt jeg er villig til å tøye dette begrepet.
For meg har det å lese aktuell litteratur vært til opplysning og veiledning underveis, oftest under forberedelsene til en pilegrimsferd. Iblant også som hjelpemiddel under etterarbeidet, som en støtte for refleksjonene.
Mens jeg var under opplæring for å bli katolikk, fikk jeg anbefalt en del håndplukkede bøker av pateren i den lokale menigheten. Noen bøker lånte han meg og andre anbefalte han at jeg gikk til innkjøp av. I tillegg gransket jeg nettsidene til St. Olav bokhandel og bestilte bøker i villen sky etter eget hode.
Dette har ført til at jeg nå sitter med en samling på over 30 bøker og 10-15 små hefter, alt med katolsk innhold. Dette spenner fra teologiske skrifter til poetiske skrifter av store mystikere som Johannes av Korset og Teresa av Ávila. De fleste titlene skaffet og leste jeg før jeg konverterte for å få vite mest mulig om hva jeg var så tiltrukket av. Tiltrekningen avtok på ingen måte under lesingen.
La meg også nevne mitt kjære supplement til alle de konvensjonelle bøkene, nemlig mitt Kindle lesebrett, anskaffet fra bokhandelen Amazon.com. Jeg har fylt det med katolsk litteratur, og det meste av dette er anskaffet etter konversjonen.
Her er mystisk litteratur av og om Hildegard von Bingen, her er veiledningsbøker av konvertitten Scott Hahn, og her er faktisk Vulgata, den latinske bibeloversettelsen parallelt med St. James.
Med Kindle har jeg tilegnet meg mange katolske leseopplevelser. Ikke alle forfatterne har appellert like mye til meg, det må medgis. Teresa av Ávila - den store Teresa - er et hakk vanskeligere enn jeg setter pris på, og Thérèse av Lisieux - den lille Therese - er så kristosentrisk at jeg ikke klarer å følge henne hele veien. Men det er vakkert og beundringsverdig. Det holder å lese én side av gangen av de store mystikerne, føler jeg.
For ikke å føre eventuelle lesere av denne bloggen helt vill i vrimmelen av katolske skrifter og forfattere vil jeg framheve verken mer eller mindre enn tre boktitler som i min tidligste periode satte meg på rett spor og hjalp meg til å finne og følge veien helt fram til konversjonen. Disse bøkene anbefales på det varmeste!
Christoph Schönborn: Å leve med Kirken. St. Olav forlag 1998.
Arne Fjeld OP: Katolsk tro og kristenliv. St. Olav forlag 1986/1997.
Scott Hahn: Himlarnas Drottning. Guds moder i Guds ord. Catholica 2005. (Finnes også på norsk.)
Forøvrig er nettstedet til Den katolske kirke i Norge så omfattende og informativt at det er mer enn imponerende. Det kan jeg si av frisk erfaring; få brukere av nettstedet kan ha pløyd nettstedet så grundig som jeg fra sommeren 2008 og i 2-3 år framover. Her finnes også Den katolske kirkes katekisme i sin helhet, et nyttig, systematisk og teologisk oppslagsverk som ikke bør leses fra perm til perm. Her er adressen: www.katolsk.no/tro/kkk.
Med all denne lesingen har jeg i over 5 år vandret på en vei som takket være den håndplukkede, katolske litteraturen har vært rikelig opplyst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar