fredag 27. desember 2013

Refleksjon 2

Nå har denne bloggen kommet så langt at jeg har omtalt flere pilegrimsopplevelser, og jeg har kanskje klart å eksemplifisere hva som ligger i begrepet ekspresspilegrim. De fem innleggene om turen til karneval og en helligdom i Slovenia viser til sammen hvordan forutgående planlegging og ikke minst refleksjonene i ettertid er såpass omfattende at de rettferdiggjør pilegrimsferdens høye tempo og utstrakte bruk av tekniske transportmidler.
I skrivende stund er jeg i ferd med å produsere det femtende innlegget på bloggen, men samtidig er bloggen foreløpig ikke tilgjengelig på Internett. Den ligger nærmest og modnes for at jeg skal kunne publisere den i anledning Kristi Kongefest, kirkeårets siste søndag, som i år (2013) faller på 24. november. Når bloggen først er gjort tilgjengelig for publikum over hele verden, vil jeg kunne la de ferdigskrevne innleggene bli publisert ett for ett med to-tre dagers mellomrom. På den måten vil det gå lang tid før bloggen inneholder innlegg skrevet i sanntid.
Når jeg i forrige avsnitt brukte klisjeen "i skrivende stund", betyr det i praksis midten av november 2013. Jeg vet nå at dette innlegget publiseres først 27. desember - såpass oversikt har jeg over bloggen plan og struktur.
Kanskje er dette en litt falsk måte å blogge på. Innleggene gjenspeiler ikke min dagsaktuelle situasjon, men gjengir tanker og minner jeg hadde noen uker tidligere. Det spiller egentlig liten rolle; ingen har noen garanti for ferskheten i privatpersoners blogginnhold. Dessuten vil denne måten å komme i gang med bloggen på være representativ for mine forberedelser til pilegrimsferdene jeg beskriver.
Jeg tror at når bloggen først blir offentlig, vil de som måtte finne det for godt å besøke den, sikkert tenke at det er både smalt og forsiktig av en mann i moden alder å ikke velge mer festlige, nyskapende og kontroversielle temaer enn valfart. Det er ikke mye å kritisere eller motsi ved et slikt tema, men det vil vise seg når bloggen først er åpnet. Folk kan reagere på så mangt, og jeg vet at jeg med letthet kan opprøre folk som tror og tenker annerledes enn jeg.
Bloggingen er på vei mot den store og krevende målsettingen, men jeg er ennå ikke i nærheten å ha antydet i noe innlegg hva målsettingen dreier seg om. Før vi kan komme så langt, må ytterligere noen pilegrimsferder få sin beskrivelse, mer eller mindre omfattende. Jeg tror at jeg i de neste innleggene vil fortelle om opplevelser i Polen. Ja, definitivt! Polen står for tur.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar